ક્યાંક તમારા કાન માં પણ નથી વાગતી ને ઘંટીઓ,કારણ છે હરાન કરી દે તેવું

શું તમે કાનમાં રિંગિંગ પણ સાંભળશો? જો તમે આ અવાજ સાંભળો છો, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારું મગજ તમને સજાગ કરે છે. કાનમાં રણકવાની લાગણીને વિજ્ઞાનની ભાષામાં ટિનીટસ કહેવામાં આવે છે. ટિનીટસ મગજના કેટલાક નેટવર્કમાં થતા ફેરફારોથી સંબંધિત છે.

મગજના નેટવર્કમાં આ ફેરફારોને લીધે, મગજ આરામની મુદ્રામાં ઓછું આવે છે અને સાવચેતીની મુદ્રામાં વધુ આવે છે. સંશોધન દાવો કરે છે કે જો તમને બેચેની ટિનીટસ હોય, તો તમને સંભવત ધ્યાનની સમસ્યાઓ થાય છે. તમારું ધ્યાન તમારા ટિનીટસ સાથે વધુ પડતું જોડવામાં આવશે.

અમેરિકન યુનિવર્સિટીના સંશોધન મુજબ, “ટિનીટસ અદ્રશ્ય છે. જેમ આપણે ડાયાબિટીઝ અથવા હાયપરટેન્શનને માપી શકતા નથી, તેમ તેમ, આપણા માટે ઉપલબ્ધ કોઈપણ સાધનથી ટિનીટસને માપી શકાતું નથી.” આ અવાજ તમારા મગજમાં સતત રહી શકે છે, પરંતુ કોઈ અન્ય વ્યક્તિ તેને સાંભળી શકશે નહીં.

જો તમે આ વાત કોઈને કહો છો, તો પણ તે તમારી વાતને માનશે નહીં. તે પણ વિચારે છે કે આ ફક્ત તમારી કલ્પના છે. આપણે તેના કેટલાક લક્ષણો મટાડી શકીએ છીએ. જો કે, આ સંપૂર્ણપણે મટાડવામાં આવી શકતું નથી, કારણ કે અમને ખબર નથી કે તેનું કારણ શું છે. “