ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર ના મંત્રી અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર ચેતન ચૌહાણનું કોરોનાથી સંક્રમિત થવાથી અવસાન થયું

ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર ના મંત્રી અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર ચેતન ચૌહાણનું કોરોનાથી સંક્રમિત થવાથી અવસાન થયું કોરોનાને ચેપ લાગ્યો હોવાને કારણે…

Continue Reading →